El Grup de Sociologia de la Fundació Andorra Recerca i Innovació (de l'any 2000 fins a l'any 2021 el CRES), té com a missió fonamental realitzar estudis de qualitat que ajudin a conèixer la complexitat de la societat andorrana i els diferents fenòmens que la condicionen.
Amb aquesta finalitat el nostre grup de recerca utilitza l'ampli ventall d'eines que ofereixen les ciències socials (tant les quantitatives com les qualitatives), triant-ne una o una altra en funció de l'objecte d'estudi.

Per portar a terme aquests treballs el Grup de Sociologia està compost per un equip de sis sociòlegs, a més d'investigadors que col·laboren de manera regular, i més d'una trentena d'enquestadors a temps parcial, en funció del treball que es duu a terme.

Els treballs realitzats pel nostre centre es poden agrupar en les següents categories:

- Sondejos d'Opinió:
Des de l'any 2002, i de manera semestral actualment, es fa una onada de l'enquesta "L'Observatori", amb la finalitat de crear indicadors, comparables de manera longitudinal i amb la resta de països del voltant, que ens ajudin a entendre millor les característiques i l'opinió de la població que viu en el Principat d'Andorra.A més, des de l'any 2010 es fa una onada d'una enquesta política, i que en any electoral es converteix en enquesta preelectoral.


- Recull de dades i anàlisis de la informació:
L'any 2008 es va crear l'Observatori Social, que en l'actualitat s'ha transformat en l'Observatori Social i de la Igualtat, que té com finalitat recollir, validar i crear, si s'escau, d'indicadors per mesurar i analitzar l'evolució dels diferents fenòmens socials.L'any 2012, i per encàrrec d'UNICEF Andorra es va crear l'Observatori de la Infància, i durant el mateix any també va iniciar-se, per encàrrec del Departament de Joventut de Govern, l'Observatori de la Joventut.


- Estudis temàtics: 
La complexitat de la nostra societat fa que el CRES tracti un ampli ventall de temàtiques, ja sigui per encàrrec, ja sigui per iniciativa pròpia. Les metodologies emprades són tant qualitatives com quantitatives, i hi ha una gran varietat de temes tractats, com la immigració i la composició de la societat, el món laboral, la conciliació de la vida personal i professional, les desigualtats de gènere però també de tota mena, la pobresa i la privació, els valors de la societat, o anàlisis acurades de col·lectius específics com la joventut, gent gran o les persones amb situació de discapacitat.

A Andorra Recerca i Innovació creiem en l’ètica en la tecnologia i en l’ús raonable i no abusiu de les dades. Per això, aquest portal web únicament utilitza “cookies” pròpies necessàries per al seu funcionament. No recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni emmagatzema dades per a estadístiques o millores de l’experiència d’usuari. No obstant això, conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a la nostra que vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells.